Edukacija u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore

09.03.2016

 

Muzej se danas označava kao mjesto doživljaja, proučavanja, edukacije i zabave. Edukacija u muzejima postoji od kada postoje muzeji.

Uvođenjem pedagogije u muzejsku struku, 1922. godine, stavljen je veći naglasak na važnost organizovane i sadržajno sprovođene edukacije u muzejima, sa ciljem otvaranja muzeja za sve posjetioce, posebno za one najmlađe. Edukacija u muzeju je od ključne važnosti za opstanak istog. Jedna od osnovnih funkcije muzeja je da doprinose učenju i obrazovanju posjetilaca, pored njegovog ličnog doživljaja muzeja.
Muzeji predstavljaju mjesto komunikacije posjetioca i predmeta izložbe.
Kroz muzejsko posredovanje i edukaciju posjetiocu se približavaju sadržaji, postiče se zainteresovanost i potreba za otvaranjem novih vidika. Na taj način se posjetioci dovode u situaciju da na različite načine profitiraju od muzeja i njegovih sadržaja kako bi sami mogli iskoristiti muzej kao skladište znanja, ali i kao mjesto doživljaja.
Pored ovoga kroz edukaciju se i podstiče zajednički rad muzeja i posjetioca u cilju njihovog uključivanja u organizaciji i realizaciji kako samostalnih tako i zajedničkih izložbi, radionica, programa i projekata.
U dosadašnjem radu Prirodnjački muzej je značajno mjesto poklanja edukaciji posjetioca, posebno djeci predškolskog i školskog uzrasta.
Tokom 20 godina rada muzej je organizovao preko 30 tematskih izložbi koje su prvenstveno bile namjenjene najmlađima.
Poseban dio u okviru ovih izložbi posvećen edukaciji djece muzej je ostvario kroz zajednički rad sa izložbom „Priroda Crne Gore“, u Školi za hendikepiranu i invalidnu djecu iz Podgorice, gdje su učenici kroz niz edukativnih tehnika (dodirivanje eksponata, priče i sl.) doživjeli i upoznali prirodu Crne Gore.
Na izložbi „Djeca Podgorice kao dar Prirodnjačkom muzeju“ , takođe je ostvaren program saradnje sa 5 predškolskih i 10 osnovnih škola iz Crne Gore, gdje su djeca kroz preko 250 likovnih radova na temu prirode dala svoj utisak o onome što su naučili i vidjeli u muzeju.
Muzej već godinama organizuje manifestaciju Noć muzeja i Festival nauke- Noć istraživača, na kojoj se prezentuje materijal iz zbirki muzeja – posmatranje pod mikroskopom i lupom, izrada preparata, organizuju kvizovi i slična takmičenja.

Čeda Ivanović, MSc.

Povratak nazad