28. maj – Međunarodni dan leptira

♥ Leptiri su jedan od najljepših i najbrojnijih redova insekata.

♥ Svojom ljepotom su odvajkada privlačili kolekcionare. Osim interesovanja istraživača – biologa, u srednjem vijeku je sakupljanje leptira često bio „hobi“ pripadnika bogate aristokratije, što se smatra jednim od uzroka (pored uništavanja prirodnih staništa) smanjenja brojnosti populacija nekih vrsta leptira plavaca u Velikoj Britaniji.

♥ Leptiri su kroz vijekove u mnogim kulturama smatrani simbolom sreće, ljubavi, životne razigranosti, ali i promjenljivosti, prolaznosti i kratkoće života, te su kao takvi bili česta inspiracija pjesnika i slikara.

♥ Sam naziv leptira – Lepidoptera, u prevodu sa grčkog znači „krilo sa ljuspicama“. Nježna krila leptira su prekrivena sitnim ljuspicama i dlačicama, koje se golim okom ne mogu vidjeti. Ove ljuspice su zapravo dlačice koje su se tokom evolucije izmijenile i sastoje se od drške i ravne, proširene površine, a na krilima  su raspoređene poput crijepa na krovu. Upravo obojenost i raspored tih ljuspica, daju specifičnu obojenost krila leptira. Nekada isto obojene ljuspice, zbog različitog rasporeda, a time i prelamanja svjetlosti, daju utisak različitih boja. One takođe imaju ulogu u termoregulaciji i omogućavaju leptiru da lakše „klizi“ kroz vazduh.

♥ Kod nas su zakonom zaštićene samo četiri vrste leptira (Papilio machaon – obični lastin repak, Iphiclides podalirius – prugasto jedarce, Papilio alexanor – sredozemni lastin repak, Parnassius apollo – apolonov leptir), iako je osim njih zabilježeno i više vrsta od međunarodnog značaja (ugroženih i rijetkih na međunarodnom nivou).

Povezani članci