SARADNJA SA PRIRODNJAČKIM MUZEJOM U BEČU

Direktorica Prirodnjačkog muzeja Crne Gore Dr Natalija Čađenović i njen pomoćnik, Dr Marko Karaman, nakon dvodnevne radne posjete Prirodnjačkom muzeju u Beču, vraćaju se sa konkretnim planovima buduće saradnje između dva prirodnjačka muzeja. Naš tim je dočekala Generalna direktorica Dr Katrin Vohland, zajedno sa svojom pomoćnicom Mag. Gerlinde Rattner.

Uz tim Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, razgovore je pratila i predstavnica JU Biblioteka za slijepe.

Naturhistorisches museum Wien je osnovan prije više od 270 godina i smješten je u samom centru Beča, u zgradi namjenski rađenoj da bude prirodnjački muzej. Cijeli taj kvart Beča čine najznačajnije kulturne ustanove Austrije.

Zbirke Prirodnjačkog muzeja u Beču danas sadrže više od 30 miliona predmeta iz oblasti od antropologije i geologije do svih bioloških zbirki. U njima se nalaze i brojni predmeti koji su još od XIX vijeka sakupljani i na teritoriji današnje Crne Gore. Mnogi od ovih predmeta su opisani i kao nove vrste za nauku.

Naš tim se, zatim, uz domaćine kustose zbirki u Bečkom muzeju, upoznavao sa načinima rada u pojedinačnim zbirkama, načinima kako rješavaju probleme na koje i mi, iako mnogo mlađi i manji muzej, nailazimo. Veliku pomoć tokom naše posjete pružio nam je i kustos u Zbirci ptica Prirodnjačkog muzeja Crne Gore MSc Andrej Vizi, koji je sada volonter u Bečkom prirodnjačkom muzeju.

Konkretne aktivnosti buduće saradnje, razmjena znanja i iskustava realizovaće se, prvenstveno, kroz procese digitalizacije zbirki. Digitalizacija zbirki je složeni, dugotrajni proces, ali koji predstavlja osnovu za uključivanje Prirodnjačkog muzeja Crne Gore u međunarodne mreže saradnje između prirodnjačkih muzeja svijeta.

Povezani članci