𝐎𝐁𝐉𝐀𝐕𝐋𝐉𝐄𝐍 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐙𝐀 𝐍𝐎𝐕𝐈 𝐋𝐎𝐆𝐎 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐍𝐉𝐀Č𝐊𝐎𝐆 𝐌𝐔𝐙𝐄𝐉𝐀

𝐍𝐀𝐆𝐑𝐀𝐃𝐍𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐙𝐀 𝐃𝐈𝐙𝐀𝐉𝐍 𝐕𝐈𝐙𝐔𝐄𝐋𝐍𝐎𝐆 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓𝐄𝐓𝐀 (𝐋𝐎𝐆𝐎) 𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐍𝐉𝐀Č𝐊𝐈 𝐌𝐔𝐙𝐄𝐉 𝐂𝐑𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐑𝐄
𝐎𝐁𝐋𝐀𝐒𝐓: Grafički dizajn.
𝐂𝐈𝐋𝐉: Dobijanje jedinstvenog vizuelnog identiteta Muzeja (logo).
𝐎𝐏𝐈𝐒:Zadatak konkursa je izrada novog idejno-grafičkog rješenja vizuelnog identiteta Muzeja (logo).
𝐊𝐨𝐝 𝐢𝐝𝐞𝐣𝐧𝐨𝐠 𝐫𝐣𝐞š𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐧𝐨 𝐣𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢:
· Idejno-grafičko rješenje (logo), odštampano na A4 formatu papira.
¡ Primjere apliciranja znaka u boji na crteŞu, kojim se prikazuje njegova upotreba za realizaciju aktivnosti Muzeja.
¡ Jednobojno (u izabranoj jednoj boji i u crno-bijeloj verziji: pozitiv i negativ).
· Predloge snimljene u digitalnom obliku i dostavljene na USB drive-u u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku i u formatu prilagođenom za onlajn prezentaciju.
· Knjigu grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na USB drive-u.
· Knjiga treba da sadrži primjenu logo-a na poslovnoj dokumentaciji (koverat, memorandum, fascikla, vizit karta, blok, pečat, plakat, web).
· Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu.
· Prilikom izrade znaka (logo) autori rješenja mogu se koristiti slobodnim grafičkim elementima kojim se može prezentovati djelatnost Prirodnjačkog muzeja (kulturna, naučna i edukativna funkcija Muzeja u konzervaciji i prezentaciji prirodne baštine Crne Gore).
𝐔𝐬𝐥𝐨𝐯𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐚:
Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica – dizajneri, dizajnerske firme, vizuelni i likovni umjetnici koji se bave dizajnom.
Konkurs je anoniman.
Svaki konkursni rad mora biti u koverti sa jasnom naznakom kome se upućuje rad.
Izrađeni konkursni rad potrebno je dostaviti do 30.06. 2023. godine u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti:„𝐍𝐀𝐆𝐑𝐀𝐃𝐍𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐙𝐀 𝐈𝐙𝐁𝐎𝐑 𝐈𝐃𝐄𝐉𝐍𝐎-𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈Č𝐊𝐎𝐆 𝐑𝐉𝐄Š𝐄𝐍𝐉𝐀 𝐕𝐈𝐙𝐔𝐄𝐋𝐍𝐎𝐆 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓𝐄𝐓𝐀 (𝐋𝐎𝐆𝐎) 𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐍𝐉𝐀Č𝐊𝐈 𝐌𝐔𝐙𝐄𝐉 𝐂𝐑𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐑𝐄” i na kojoj je ispisana šifra u donjem desnom uglu.
𝐙𝐚š𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐨𝐧𝐢𝐦𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢:
· Š𝐢𝐟𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐚:
. Materijal je neophodno označiti identifikacionim kodom-ĹĄifrom i to: – svaki ĹĄtampani list pojedinačno, u donjem desnom uglu.
. Ĺ ifru u ĹĄtampanoj verziji zalijepiti i na USB drive-u.
. Ĺ ifru je neophodno postaviti i na zadnjoj strani koverte sa konkursnim materijalom.
. Šifra treba da sadrži maksimum 6 karaktera koji ne smiju asocirati na autora (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera).
U slučaju povrede anonimnosti, na bilo koji način, učesnici će biti eliminisani. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije zasijedanja Savjeta.
𝐏𝐨𝐝𝐚𝐜𝐢 𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐮 𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐨𝐦 𝐭𝐢𝐦𝐮: U zatvorenoj bijeloj koverti, koja se dostavlja unutar koverte sa konkursnim materijalom, sa natpisom “Autor šifre ____”, 𝐟𝐢𝐳𝐢č𝐤𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐚 dostavljaju sljedeće podatke: ime/na i prezime/na autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; broj žiro-računa autora/ki, odnosno članova/ica autorskog tima, na kojima će biti izvršena isplata nagrade,𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐚 dostavljaju sljedeće podatke: ime/imena autora/ki s adresom i brojem telefona; adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona lica ovlašćenog za zastupanje; naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV i potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.
· 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐫𝐣𝐞š𝐞𝐧𝐣𝐚: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Izjava autora”, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo.
𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐍𝐉𝐀Č𝐊𝐈 𝐌𝐔𝐙𝐄𝐉 𝐂𝐑𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐑𝐄
𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚: : Trg Vojvode Bećir- bega Osmanagića broj 16. Podgorica, Crna Gora.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Učesnik konkursa, čije ponuđeno rješenje vizuelnog identiteta ne bude prihvaćeno, može preuzeti kompletnu dokumentaciju u roku od sedam dana po završenom konkursu.
Prijavljena idejna rješenja ocjenjivaće Savjet ustanove, koji zadržava pravo da ne izabere nijedno od dostavljenih konkursnih rješenja.
𝐔𝐒𝐋𝐎𝐕𝐈 𝐙𝐀Š𝐓𝐈𝐓𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐇 𝐏𝐑𝐀𝐕𝐀:
Raspisivač Konkursa, nakon donošenja odluke Savjeta, isplatom nagrade otkupljuje sva autorska prava isključivo, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja od autora nagrađenog rada.
𝐍𝐀𝐆𝐑𝐀𝐃𝐍𝐈 𝐅𝐎𝐍𝐃: Sredstva za realizaciju konkursa iznose 800,00 € sa uračunatim porezima.
𝐊𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐚: Nataša Miličković, mail: nmilickovic@t-com.me, tel. 020 633 184
𝐃 𝐈 𝐑 𝐄 𝐊 𝐓 𝐎 𝐑 𝐈 𝐂 𝐀
Dr Natalija Čađenović, s.r.

Povezani članci